Thông Tin Thanh Toán – Máy Xay Bột

Chúng tôi cảm kích sự quan tâm và ủng hộ của quý khách hàng để tìm mua và ủng hộ máy xay bột Thái Long. Để mọi thanh toán được bảo mật và thành công, xin vui lòng tham khảo các thông tin chính thống sau đây.

102 102 7465 – Ngân hàng Vietcombank Bình Dương – Mai Xuân Long

737 199 8888 – Ngân hàng ACB Thành phố Hồ Chí Minh – Thai Long